Zmiňuje Bible Davidovu matku?

otázka: „zmiňuje Bible Davidovu matku?“odpověď: Bible nezmiňuje matku krále Davida jménem. Židovská legenda ji pojmenovala Nitzevet, ale neexistuje žádné biblické potvrzení tohoto jména. Davidův otec, …

korekce Deformity nohou

nohy přicházejí ve všech tvarech a velikostech. Zatímco některé variace jsou normální, jiné naznačují problém, který je třeba řešit. „Noha deformity“ je zastřešující termín, který …

Histologie

Histologie, obor biologie zabývající se složení a struktuře rostlinných a živočišných tkání ve vztahu k jejich specializované funkce. Termíny histologie a mikroskopická anatomie se někdy …

Standardní Chyba Odhadu

Definice: Standardní Chyba Odhadu je míra rozptylu pozorování kolem vypočtené regresní přímky. Jednoduše se používá ke kontrole přesnosti předpovědí provedených regresní linií. Podobně, standardní odchylka, …

PMC

Akutní pankreatitida je běžný stav, ve kterém 70% pacientů se zotaví s jednoduchým zdravotní správy. U pacientů, u kterých se vyvine rozsáhlá nebo infikovaná nekróza …