international normaliseret Ratio (INR) mål: atrieflimren og fladder

international normaliseret Ratio (INR) mål: atrieflimren og fladder

anbefalingerne fra international normaliseret ratio (INR) nedenfor er i henhold til retningslinjer fra 2019 Aha/ACC/HRS fokuseret opdatering af 2014 Aha/ACC/HRS retningslinje til behandling af patienter med atrieflimren.

– udtrykket “nonvalvular AF bruges ikke længere

– eksklusionskriterier for Chads-VASc-vurdering og brug af NOACs nu defineret som moderat til svær mitralstenose eller en mekanisk hjerteventil.

– hos patienter med AF bør antikoagulantbehandling individualiseres på grundlag af fælles beslutningstagning efter diskussion af de absolutte risici og relative risici ved slagtilfælde og blødning samt patientens værdier og præferencer.hos NOAC-kvalificerede patienter med AF/fladder (undtagen med moderat til svær mitralstenose eller en mekanisk hjerteklap).

– blandt patienter, der behandles med varfarin, bør det internationale normaliserede forhold (INR) bestemmes mindst ugentligt under påbegyndelse af antikoagulantbehandling og mindst månedligt, når antikoagulation (INR inden for rækkevidde) er stabil.

– for patienter med af eller atrieflagren af 48 timers varighed eller længere, eller når varigheden af AF er ukendt, anbefales antikoagulation med varfarin (INR 2,0 til 3,0) i mindst 3 uger før og mindst 4 uger efter kardioversion.

– for patienter med af-eller atrieflagren af mindre end 48 timers varighed med en CHA2DS2-VASc-score på 2 eller derover hos mænd og 3 eller derover hos kvinder anbefales administration af heparin, en faktor HSA-hæmmer eller en direkte thrombininhibitor så hurtigt som muligt før kardioversion efterfulgt af langvarig antikoagulation med varfarin (INR 2,0 til 3,0).

– til patienter med af-eller atrieflagren og en forhøjet CHA2DS2-VASc-score på 2 eller derover hos mænd eller 3 eller derover hos kvinder antikoagulationsbehandling med varfarin (INR 2,0 til 3,0) anbefales.

– for patienter med af eller atrieflagren og moderat til svær mitralstenose uanset CHA2DS2-VASc score antikoagulationsbehandling med varfarin (INR 2,0 til 3,0), anbefales.

– for patienter med af-eller atrieflagren, der har mekaniske hjerteklapper, anbefales varfarin uanset CHA2DS2-VASc-score, og target international normaliseret ratio (INR) intensitet (2,0 til 3,0 eller 2,5 til 3,5) bør baseres på protesens type og placering.

– til patienter med af eller atrieflagren og hypertrofisk kardiomyopati (HCM) uanset CHA2DS2-VASc score antikoagulationsbehandling med varfarin (INR 2,0 til 3,0), anbefales.

– hos patienter med AF/fladder og sluttrin CKD eller i dialyse med forhøjet CHA2DS2-VASc-score på 2 eller derover hos mænd eller 3 eller derover hos kvinder anbefales den direkte thrombininhibitor dabigatran eller faktor HSA-hæmmere.

– af/fladder efter hjertekirurgi:

. For patienter med flere episoder af AF eller en episode, der varer mere end 24 Til 48 timer, anbefaler vi påbegyndelse af oral antikoagulant terapi, men kun hvis blødningsrisici anses for acceptable. Da rollen som direkte thrombin og faktor HSA-hæmmere ikke er fastlagt for patienter med postoperativ af, foreslår vi, at varfarin vælges for de fleste patienter (International normaliseret forhold 2,0-3.0)

· Vi foreslår fortsat antikoagulation i mindst fire uger efter tilbagevenden til sinusrytme, især hvis patienten har risikofaktorer for tromboembolisme. Længere varighed af antikoagulation anbefales af nogle af vores eksperter til patienter med høje CHA2DS2-VASc-score, med lav risiko for blødning baseret på HAS-BLED eller med høj risiko for af-gentagelse.

· langvarig antikoagulation bør overvejes hos patienter, der forbliver i af, eller som har paroksysmal AF efter fire uger.

· Vi foreslår at opretholde oral antikoagulation hos patienter, hvor der er udført en samtidig procedure i mindst tre måneder, uanset ingen postoperative atrielle arytmier. Efter tre måneder uden AF-gentagelse kan antikoagulation afbrydes i betragtning af patientens risikoprofil for slagtilfælde ved CHA2DS2-VASc-score.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *