International Normalized Ratio (INR) Targets: eteisvärinä ja Flutter

International Normalized Ratio (INR) Targets: eteisvärinä ja Flutter

alla olevat international normalized Ratio (INR) – suositukset ovat per guidelines from 2019 Aha/ACC/HRS Focused Update of the 2014 Aha/ACC / HRS Guideline for the Management of Patients With eteisvärinä.

– termiä ”nonvalvulaarinen AF ei enää käytetä

– Poissulkukriteerit CHADS-VASc: n arvioinnissa ja noacs: n käytössä määritellään nyt kohtalaiseksi tai vaikeaksi mitraalistenoosiksi tai mekaaniseksi sydänläpäksi.

– AF-potilailla antikoagulanttihoito tulee yksilöidä yhteisen päätöksenteon perusteella sen jälkeen, kun on keskusteltu aivohalvauksen ja verenvuodon absoluuttisista riskeistä ja suhteellisista riskeistä sekä potilaan arvoista ja mieltymyksistä.

– noac-valmistetta (dabigatraania, rivaroksabaania, apiksabaania ja edoksabaania) suositellaan varfariinin sijasta potilaille, joilla on AF / Flutter (lukuun ottamatta keskivaikeaa tai vaikeaa mitraalistenoosia tai mekaanista sydänläppää).

– varfariinilla hoidetuista potilaista kansainvälinen normalisoitu INR-suhdeluku (international normalized ratio, INR) tulee määrittää vähintään kerran viikossa antikoagulanttihoidon aloittamisen aikana ja vähintään kerran kuukaudessa, kun antikoagulantti on vakaa (INR vaihteluvälillä).

– varfariinin antikoagulanttihoitoa (INR 2, 0-3, 0) suositellaan vähintään 3 viikkoa ennen sydämen rytminsiirtoa ja vähintään 4 viikkoa sen jälkeen, jos potilaan AF-tai eteislepatus kestää 48 tuntia tai sen kestoa ei tiedetä.

– Jos potilaan AF-tai eteislepatus kestää alle 48 tuntia ja CHA2DS2-VASc-pistemäärä on miehillä 2 tai suurempi ja naisilla 3 tai suurempi, hepariinin, hyytymistekijä Xa: n estäjän tai suoran trombiinin estäjän antaminen on kohtuullista mahdollisimman pian ennen kardioversiota, minkä jälkeen suositellaan pitkäaikaista antikoagulanttihoitoa varfariinilla (INR 2, 0-3, 0).

– suositellaan potilaille, joilla on AF-tai eteislepatus ja joiden CHA2DS2-VASc-arvon nousu on miehillä vähintään 2 tai naisilla vähintään 3 (INR 2, 0-3, 0) antikoagulanttihoitoa varfariinilla.

– suositellaan potilaille, joilla on AF-tai eteislepatus ja keskivaikea tai vaikea mitraalistenoosi riippumatta CHA2DS2-VASc-pisteestä (INR 2, 0-3, 0), antikoagulanttihoitoa varfariinilla.

– potilaille, joilla on AF-tai eteislepatus ja joilla on mekaaniset sydänläpät, varfariinia suositellaan riippumatta CHA2DS2-VASc-pisteytyksestä, ja INR-arvon (target international normalized ratio, 2, 0-3, 0 tai 2, 5-3, 5) intensiteetin tulee perustua proteesin tyyppiin ja sijaintiin.

– suositellaan potilaille, joilla on AF-tai eteislepatus ja hypertrofinen kardiomyopatia (HCM) riippumatta CHA2DS2-VASc-pistemäärästä antikoagulanttikoagulanttia varfariinilla (INR 2, 0-3, 0).

– potilaille , joilla on Af / Flutter ja loppuvaiheen KREATIINIKINAASIOIREYHTYMÄ tai jotka ovat dialyysihoidossa ja joiden CHA2DS2-VASc-pistemäärä on miehillä vähintään 2 tai naisilla vähintään 3, ei suositella suoran trombiinin estäjän dabigatraanin tai hyytymistekijä Xa: n estäjien rivaroksabaanin tai edoksabaanin käyttöä, koska kliinisistä tutkimuksista ei ole saatu näyttöä siitä, että hyöty ylittää riskin, joten varfariinia (INR 2, 0-3, 0) suositellaan.

– Af/Flutter sydänleikkauksen jälkeen:

. Potilaille, joilla on useita AF-jaksoja tai yksi jakso, joka kestää yli 24-48 tuntia, suosittelemme oraalisen antikoagulanttihoidon aloittamista, mutta vain, jos vuotoriskiä pidetään hyväksyttävänä. Koska suorien trombiinin ja hyytymistekijä Xa: n estäjien roolia ei ole osoitettu potilailla, joilla on postoperatiivinen AF, suosittelemme varfariinin valitsemista useimmille potilaille (International normalized ratio 2, 0-3.0)

· suosittelemme, että antikoagulanttihoitoa jatketaan vähintään neljän viikon ajan sinusrytmiin paluun jälkeen, erityisesti jos potilaalla on tromboembolian riskitekijöitä. Jotkut asiantuntijamme suosittelevat pitempää antikoagulanttihoidon kestoa potilaille, joilla on korkeat CHA2DS2-VASc-pisteet, Alhainen verenvuotoriski vuodon perusteella tai korkea AF: n uusiutumisriski.

· pitkäaikaista antikoagulanttihoitoa tulee harkita potilailla, jotka pysyvät AF: ssä tai joilla on paroksismaalinen AF neljän viikon kuluttua.

· suosittelemme oraalisen antikoagulaation ylläpitämistä potilailla, joille on tehty samanaikainen Cox-Maze-toimenpide vähintään kolmen kuukauden ajan, riippumatta siitä, onko leikkauksen jälkeen eteisarytmioita. Kolmen kuukauden kuluttua, jolloin AF ei ole uusiutunut, antikoagulaatio voidaan keskeyttää ottaen huomioon potilaan aivohalvausriskiprofiili CHA2DS2-VASc-pisteytyksen perusteella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *