Nevner Bibelen davids mor?

Spørsmål: «nevner Bibelen davids mor?»Svar: Bibelen nevner Ikke Kong Davids mor ved navn. En jødisk legende har kalt Henne Nitzevet, men det er ingen bibelsk …

Fotdeformitetskorreksjon

Føtter kommer i alle former og størrelser. Mens noen variasjoner er normale, indikerer andre et problem som må løses. «Fotdeformitet» er et paraplybegrep som refererer …

Histologi

Histologi, gren av biologi opptatt av sammensetning og struktur av plante-og dyrevev i forhold til deres spesialiserte funksjoner. Begrepene histologi og mikroskopisk anatomi er noen …

Standard Feil Av Estimat

Definisjon: Standard Feil Av Estimat er mål på variasjon av en observasjon gjort rundt den beregnede regresjonslinjen. Det er ganske enkelt brukt til å sjekke …

PMC

Akutt pankreatitt Er en vanlig tilstand der 70% av pasientene vil komme seg med enkel medisinsk behandling. For pasienter som utvikler omfattende eller infisert pankreasnekrose, …