Aktinisk keilitt

denne tilstanden anses som premalign fordi den kan føre til plateepitelkarsinom i omtrent 10% av alle tilfeller. Det er ikke mulig å forutsi hvilke tilfeller …

Panama sykdom

Panama sykdom, også kalt bananvil, en ødeleggende sykdom av bananer forårsaket av jordbeboende sopparter Fusarium oxysporum forma specialis cubense. En form for fusarium wilt, Panama …

Maine

Maine, den største Av de seks statene I New England, ligger i det nordøstlige hjørnet av landet. Maine ble den 23. staten Den 15. Mars …