Philosopher’ s stone

Philosopher ‘s stone, I Vestlig alkymi, et ukjent stoff, også kalt «tinkturen» eller «pulveret», søkt av alkymister for sin antatte evne til å forvandle uedle …

Testate vs Intestate

begrepene testate og intestate refererer til gyldigheten av en persons siste vilje og testamente. Det er forskjellige skifterett prosedyrer for testater anses testate og intestate, …