Philosopher’ s stone

Philosopher ‘ s stone, in de westerse alchemie, een onbekende stof, ook wel “de tinctuur” of “het poeder” genoemd, gezocht door alchemisten voor zijn vermeende …

Testaat vs intestaat

De termen testaat en intestaat verwijzen naar de geldigheid van iemands laatste wil en testament. Er zijn verschillende probate procedures voor testamenten geacht testaat en …