New Mexico State Motto

Crescit Eundo Taal:latijn
Vertaling:Groeit Als Het Gaat Goedkeuring:1887

Staat motto ‘ s kan worden gezegd dat weerspiegelt het karakter en de overtuigingen van de burgers van de staat, of moreaccurately, de burgers van de staat wanneer ze werden aangenomen. State mottoe ‘ s kunnen ons helpen inzicht te krijgen in de geschiedenis van een staat. het motto van de staat New Mexico werd voor het eerst gebruikt in 1882, toen waarnemend territoriaal secretaris William G. Ritch de Latijnse zin Crescit Eundo toevoegde aan een vroege versie van de territoriale zegel van 1860. In 1887 werd Ritchs versie van het zegel,inclusief de woorden Crescit Eundo, aangenomen door de wetgever als onderdeel van het officiële New Mexico Territory zegel en wapenschild.toen New Mexico in 1912 een staat werd, benoemde de wetgever een commissie om een ontwerp te regelen voor een officieel “state” zegel. Het door de Commissie aanbevolen en door de wet goedgekeurde zegel bleek vrijwel identiek te zijn aan het territoriale zegel en bevatte de woorden Crescit Eundo.

over het motto van de staat New Mexico

De Latijnse zin, Crescit Eundo, kan worden vertaald als” Increases as it goes “of, meestal als New Mexico’ s motto, ” Grows as it goes.”

de zin is ontleend aan boek VI van Lucretius’ epische wetenschappelijke gedicht De rerum natura,(over de aard der dingen).de statuten van New Mexico Annoteerden het motto van New Mexico als onderdeel van het officiële wapen en zegel.De volgende informatie is ontleend aan de statuten van New Mexico, geannoteerd,hoofdstuk 12, Artikel 3, sectie 12-3-1.hoofdstuk 12-diverse openbare aangelegenheden.artikel 3-zegel, lied en symbolen van de staat.
12-3-1. het wapen van de staat is de Mexicaanse adelaar die een slang in zijn snavel grijpt, de cactus in zijn klauwen, afgeschermd door de Amerikaanse adelaar met uitgespreide vleugels, en pijltjes in zijn klauwen.; de datum 1912 onder de adelaars en, op een rol, het motto: “Crescit Eundo.”Het grote zegel van de staat zal een schijf zijn met het wapenschild en op de rand de woorden “groot zegel van de staat New Mexico.”

Additional Information

State Device List: List of all of the state mottoes.

State Names, Seals, Flags, and Symbols:a Historical Guide, Third Edition – Benjamin F. Shearer and Barbara S. Shearer, Greenwood Press, 2002

State Names, Flags, Seals, Songs, Birds, Flowers and Other Symbols:Een Studie gebaseerd op historische documenten geven van de oorsprong en de betekenis van de staat namen, nicknames, motto ‘ s, zeehonden,bloemen, vogels, liederen en beschrijvende commentaar op het capitool gebouwen en op een aantal van de grootste staat van geschiedenis,Herziene Editie – George Earlie Shankle, D. Ph., De H. W. Wilson Bedrijf, 1938 (Herdruk Services Corp. 1971)

Bron:New Mexico Statuten en de Regels van de Rechtbank, Unannotated, (http://www.conwaygreene.com/NewMexico.htm), Maart 23, 2005
Bron: Merriam-Webster Online, (http://www.m-w.com/), 3 Maart 2005
Bron: Provincie Namen, Zeehonden, Vlaggen en Symbolen: A Historical Guide, Third Edition-Benjamin F. Shearer and Barbara S. Shearer, Greenwood Press, 2002 bron: State Names, Flags, Seals, Songs, Birds, Flowers and Other Symbols: Revised Edition (Reprint)- George Earlie Shankle, Ph. D., The H. W. Wilson Company, 1938

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *