Iambic tetrameter

Iambic tetrameter är en meter vers. Det hänvisar till en linje som består av fyra iambiska Fötter. Ordet ”tetrameter” betyder att det finns fyra fot …

Thetis (Earth-616)

historia Ursprung Thetis var en havsgudinna till grekerna, en havsnymf/Nereid och dotter till havsguden Nereus. höja Hephaestus När Hera födde Hephaestus blev hon dödad av …