Nämner Bibeln Davids mor?

fråga: ”nämner Bibeln Davids mor?”svar: Bibeln nämner inte kung Davids mor vid namn. En judisk legend har namngett henne Nitzevet, men det finns ingen biblisk …

Fotdeformitetskorrigering

Fötter finns i alla former och storlekar. Medan vissa variationer är normala indikerar andra ett problem som måste åtgärdas. ”fotdeformitet” är ett paraplybegrepp som hänvisar …

histologi

histologi, gren av biologi som sysslar med sammansättning och struktur av växt-och djurvävnader i förhållande till deras specialiserade funktioner. Termerna histologi och mikroskopisk anatomi används …

standardfel för uppskattning

Definition: standardfelet för uppskattning är måttet på variation av en observation som görs runt den beräknade regressionslinjen. Det används helt enkelt för att kontrollera noggrannheten …

PMC

akut pankreatit är ett vanligt tillstånd där 70% av patienterna kommer att återhämta sig med enkel medicinsk hantering. För patienter som utvecklar omfattande eller infekterad …