Aktinisk keilit

detta tillstånd anses premaligna eftersom det kan leda till skivepitelcancer i cirka 10% av alla fall. Det är inte möjligt att förutsäga vilka fall som …

Panama disease

Panama disease, även kallad banana wilt, en förödande sjukdom av bananer orsakad av den jordbeboande svamparten Fusarium oxysporum forma specialis cubense. En form av fusariumvilt, …

Maine

Maine, den största av de sex New England-staterna, ligger i nordöstra hörnet av landet. Maine blev den 23: e staten den 15 mars 1820 som …